I 1700-tallet havde Skives huse og gårde stråtag. Der skulle derfor kun en enkelt gnist og en smule vind til at sætte store dele af byen i flammer.

Eller som man sagde:

At få den røde hane til at gale over byens tage.

Op igennem 1700-tallet blev Skive ramt af flere store brande, og faktisk siger man, at alle huse i Skive brændte ned mindst en gang i den første halvdel af århundredet. Eller rettere, alle huse bortset fra Vor Frue Kirke og Gl. Skivehus, som begge lå uden for den daværende bygrænse.

Den 10. juli 1715 opstod der ild i en lade på det nuværende hjørne af Adelgade og Frederiksgade. På blot to timer havde ilden fortæret hele 50 gårde i Skives østlige ende.

Ved en storbrand i april 1725 nedbrændte i alt 32 steder i byen, hvoraf 12 var hele gårde.

Senere fulgte to meget alvorlige brande i maj 1748 og igen et lille år senere, i april 1749. Tilsammen fortærede disse to brande, som det hedder i beretninger fra dengang, ”den hele By undtagen trende smaa Steder”.

I 1760’erne får Skive sit første brandvæsen. Det var baseret på et borgerligt ombud, altså en slags ”værnepligt”, hvor byens borgere blev udskrevet til at gøre tjeneste i brandvæsenet.

Først i 1906 oprettede man Skive Kommunale Brandvæsen med frivillige, lønnede deltidsbrandmænd. Den måde at organisere tingene på fungerede helt frem til 1991. Her blev Skive Brandvæsen overtaget af Falck - og de er lige siden rykket ud med sirener og blå blink, når den røde hane galer et sted i kommunen.